Sprememba uporabniškega gesla

Vsak uporabnik ATOM-a si lahko nastavi poljubno uporabniško geslo. Priporočamo, da to stori pred začetkom uporabe aplikacije.

Uporabniško geslo spremenimo tako, da na vstopni strani poleg odjave iz aplikacije kliknemo na in ko se odpre pojavno okno:

 • Vpišemo:
  Staro geslo – Geslo, ki ga trenutno uporabljamo
  Novo geslo – Geslo ki ga bomo po spremembi uporabljali
  Ponovi novo geslo – Ponovimo vnos novega gesla
 • Spremembo gesla potrdimo s klikom na Shrani

Pomembno: Za spremembo gesla je OBVEZNO:

 • Geslo MORA vsebovati VSAJ 6 znakov
 • Od 6 znakov MORA biti VSAJ en številski znak
 • Od 6 znakov MORA biti VSAJ ena črka z veliko začetnico