Številčenje in preštevilčenje obračunov voznikov

Številčenje obračunov voznikov

Vsak obračun ima številko v naslednjem formatu: številka v mesecu/mesec/leto

Ob izdelavi novega obračuna ATOM preveri katera je zadnja največja številka obračuna v mesecu, v katerem izdelujemo obračun, in dodeli naslednjo številko.

Preštevilčenje obračunov voznikov

Na seznamu Pregled obračunov je na voljo gumb .
Ob izbiri gumba , nas ATOM vpraša, ali želimo za izbran imesec preštevilčiti obračune voznikov, pri čemer se vrstni red izdelave obračunov ohrani. S tem se v številčenju obračunov izognemo luknjam, ki so nastale ob morebitnem brisanju obračunov.