Dodatne storitve

Vnos dodatne storitve v ATOM

Dodatno storitev vnesemo v ATOM tako, da:

 • Kliknemo na da se nam odprejo globalne nastavitve
 • Na levi strani kliknemo na modul Fakturiranje (Točka 1)
 • Zgoraj kliknemo na zavihek Artikli
 • Kliknemo na gumb Vnos dodatnih storitev in izbira artiklov glede na regijo (Točka 2)
 • Kliknemo na gumb Dodaj (Točka 3), kjer se nam doda nova vrstica
 • Izpolnimo potrebne podatke
 • Na koncu shranjevanje potrdimo s klikom na Shrani (za shranjevanje morajo imeti vse dodatne storitve izpolnjene podatke)

Vnos dodatne storitve v kontejnerskem naročilu

Ko smo v ATOM vnesli vse dodatne storitve, ki jih bomo uporabljali tekom našega delovnega procesa, jih lahko začnemo dodajati na kontejnerska naročila.

Dodatno storitev dodamo na kontejnersko naročilo tako, da:

 • Odpremo modul Kontejnerska naročila
 • Za dodajanje dodatne storitve na novo naročilo kliknemo na gumb Novo naročilo, če pa želimo dodati dodatno storitev na že obstoječe naročilo ga preprosto poiščemo na seznamu naročil in ga odpremo
 • Kliknemo na gumb Ladja (Točka 1), da se nam odpre kontejnerski dela naročila
 • Nato kliknemo na Plus (Točka 2), kjer se nam doda nova vrstica
 • S seznama izberemo naziv dodatne storitve, ki smo jo predhodno dodali v ATOM, določimo ceno in količino (POMEMBNO: Dodatne storitve so lahko brez cene in količine) (Točka 3)
 • Na koncu kliknemo na Shrani

POMEMBNO: Možna je tudi izdelava kontejnerskih naročil samo z dodatnimi storitvami (brez prevozov na naročilu).

Urejanje in brisanje dodatnih storitev

Dodatne storitve urejamo na naročilu tako, da:

 • Na seznamu kontejnerskih naročil poiščemo naročilo, kateremu želimo urejati dodatne storitve in ga odpremo
 • uredimo podatke dodatne storitve (spremenimo naziv, popravimo ceno/količino)
 • Na koncu naročilo shranimo

Dodatne storitve brišemo s kontejnerskega naročila tako, da:

 • Na seznamu poiščemo in odpremo naročilo, s katerega želimo izbrisati dodatno storitev
 • Kliknemo na Minus na koncu vrstice dodatne storitve
 • Na koncu naročilo shranimo