Dodatni pogoj na filtru

Na filtru je omogočeno dodajanje dodatnega pogoja :

Z izbiro ustvarimo nov pogoj, ki je v ALI relaciji s prejšnjim pogojem.

Primer 1:

Zgornjemu filtru (Zapis vsebuje Ljubljana ali Maribor), želimo dodati še dodatni pogoj ALI segment vsebuje Cisterne:

Primer 2:

Naklad vsebuje Celje ali Laško, ali Naročnik vsebuje Petrol: