Najem / oddaja vozila

Vozilo je možno v ATOM-u kategorizirati kot Najeto ali Oddano.

Najem vozila

Vozilo kategoriziramo kot najeto tako, da:

  • Kliknemo na modul Pregled vozil
  • Na seznamu poiščemo vozilo, katerega želimo kategorizirati kot najeto in ga odpremo
  • Ko se odpre okno za urejanje vozila, v sekciji Podatki najema kliknemo na puščico in izberemo opcijo Najeto, ter zraven izberemo lastnika vozila (Glej sliko)
  • Vozilo shranimo

Na seznamu imamo možnost prikazovanja podatkov najema vozila (Stolpci prikaza najema niso privzeto vidni):

Na sliki vidimo, da smo v tem primeru najemnik vozila MI, lastnik vozila pa je podjetje Tomy.

Oddaja vozila

Vozilo kategoriziramo kot oddano tako, da:

  • Odpremo vozilo, ki ga želimo kategorizirati kot oddano
  • V sekciji Podatki najema kliknemo na puščico in izberemo opcijo Oddano in v sosednjem oknu izberemo najemnika vozila
  • Vozilo shranimo

Na seznamu imamo možnost prikazovanja podatkov oddaje vozila (Stolpci prikaza oddaje niso privzeto vidni):

Na sliki vidimo, da smo v primeru oddaje lastnik vozila MI, najemnik vozila pa je podjetje Tomy.