Odsotnost zaposlenih

Vnos odsotnosti zaposlenega

Vnos odsotnosti je na voljo v:
Šifranti → Zaposleni → Urejanje zaposlenega
Šifranti → Odsotnosti
Planiranje → Planiranje virov

Vnos odsotnosti v modulu Zaposleni

Vnos odsotnosti se v modulu Zaposleni naredimo na sledeč način:

 • Najprej odpremo zaposlenega, kateremu bomo dodali novo odsotnost
 • V maski za urejanje zaposlenega kliknemo na Odsotnosti (Točka 1)
 • Ko se odpre seznam vseh odsotnosti, ki obstajajo na zaposlenemu, kliknemo na Plus (Točka 2)

Po kliku na gumb Plus se odpre maska za vnos odsotnosti:

 • Tip odsotnosti: izberemo tip odsotnosti (običajno je to dopust)
 • Opombe: vpišemo opombo (Opomba bo prikazana v planiranju prevozov kot opozorilo Rdeče barve v primeru prekrivanja)
 • Termin: določimo termin odsotnosti zaposlenega (v primeru neizpolnjenih ur, se upošteva cel dan)
 • Odsotnost naj ne blokira pošiljanja plana: če je opcija vklopljena, bo odsotnost v planiranju prikazana samo kot opomba (Oranžne barve) in prekrivanje ne bo onemogočalo pošiljanje plana
 • Gumba -7 in +7: spreminjanje termina za +/- 7 dni
 • Lokacija: določimo lokacijo odsotnosti
 • Opis: vpišemo vse ostale informacije v zvezi z odsotnostjo
 • Vnos potrdimo s klikom na gumb Shrani

Vnos odsotnosti v modulu Odsotnosti

Vnos odsotnosti v modulu Odsotnosti naredimo na naslednji način:

 • Na seznamu kliknemo na gumb Nova odsotnost (Točka 1)
 • V vnosnem oknu s seznama izberemo zaposlenega, kateremu želimo dodati odsotnost (Točka 2)

Po izbiri zaposlenega, se nam odpre enako vnosno okno za vnos in postopek vnosa odsotnosti je enkat kot v zgoraj opisanem primeru.

Vnos odsotnosti v modulu Planiranje virov

Vnos odsotnosti v modulu Planiranje virov naredimo na naslednji način:

 • V iskalno okno vpišemo zaposlenega, kateremu želimo dodati odsotnost
 • Kliknemo na Plus (glej sliko) in odpre se nam vnosno okno za dodajanje odsotnosti


Urejanje odsotnosti

Urejanje odsotnosti je na voljo v:
Šifranti → Zaposleni → Urejanje zaposlenega
Šifranti → Odsotnosti
Planiranje → Planiranje virov

Urejanje odsotnosti v modulu Zaposleni
Odsotnost urejamo tako, da:

 • Na maski vseh odsotnosti kliknemo na gumb za urejanje (glej sliko)
 • Poljubno uredimo odsotnost
 • Spremembe potrdimo z gumbom Shrani

Urejanje odsotnosti v modulu Odsotnosti
Odsotnost urejamo tako, da:

 • Dvokliknemo na vrstico (slika), kjer se nam odpre okno za urejanje odsotnosti
 • Poljubno uredimo odsotnost
 • Spremembe potrdimo z gumbom Shrani

Urejanje odsotnosti v modulu Planiranje virov
Odsotnost urejamo tako, da:

 • Kliknemo na grafično indikacijo odsotnosti (slika), odpre se okno za urejanje odsotnosti
 • Poljubno uredimo odsotnost
 • Spremembe potrdimo z gumbom Shrani

Brisanje odsotnosti

Brisanje odsotnosti je na voljo v:
Šifranti → Zaposleni → Urejanje zaposlenega
Šifranti → Odsotnsoti
Planiranje → Planiranje virov

Odsotnost izbrišemo tako, da:

 • Na urejanju odsotnosti kliknemo na gumb Izbriši (Točka 1)
 • Brisanje potrdimo s klikom na Da (Točka 2)

Prikazovanje odsotnosti zaposlenega v planiranju prevozov

V modulu Planiranje prevozov je odsotnost prikazana: