76.a člen na fakturi

Ob izdelavi fakture izberemo izpis 76.a člen v Dodatnih možnostih:

Če izberemo 76.a člen, moramo na vrsticah fakture izbrati postavke, ki imajo DDV 0% (saj po 76.a členu DDV izkaže naročnik storitve in ni vštet v znesek obračunanega DDV na računu):

Na izpisu fakture je nato na voljo specifikacija davka po 76.a členu: