Privzete količine in teže na naročilu

Omogočeno je, da si uporabnik nastavi privzete količine in teže, ki jih uporablja pri izdelavi novega ali kopiranju obstoječega naročila.

Privzete nastavitve količine in teže lahko nastavimo tako, da:

  • Kliknemo na da se nam odprejo globalne nastavitve
  • Na levi strani kliknemo na modul Naročila (Točka 1)
  • Nato zgoraj kliknemo na zavihek Privzete nastavitve za naročilo (Točka 2)
  • Vpišemo privzete količine in teže (za vsak tip tovora, lahko poljubno nastavimo privzete količine in teže) (Točka 3)
  • Na koncu potrdimo s klikom na Shrani

Pomembno: Ob kopiranju obstoječega naročila ali prevoza se bodo privzete nastavitve upoštevale SAMO, če je v nastavitvah kopiranja naročila ali prevoza nastavljeno, da se NE KOPIRAJO količine in teže! V nasprotnem primeru, nastavitve kopiranja naročila in prevoza prepišejo privzete vrednosti!

Več o nastavitvah kopiranja naročila ali prevoza lahko najdete v Nastavitve kopiranja naročila in prevoza