Vodenje več lastnih podjetij v ATOMu

V kolikor v ATOMu vodimo več lastnih podjetij, lahko ob vnosu naročil, predlogah naročil, vhodnih fakturah, izhodnih fakturah, plačilih/prejemkih in obračunih voznikov izberemo za katero podjetje vnašamo oz. izdelujemo dokument.

Polje za izbiro je na voljo le pri tistih, kateri vodijo več podjetij v ATOMu.

Izbira podjetja ob vnosu naročila:

Izbira podjetja ob vnosu predloge naročila:

Izbira podjetja ob izdelavi izdane fakture:

Izbira podjetja ob vnosu prejete fakture:

Izbira podjetja ob vnosu plačila/prejemka:

Izbira podjetja ob izdelavi obračuna voznika:

Tipi faktur

V kolikor v ATOMu vodimo več podjetij, so tipi faktur vezani na specifično podjetje.

Seznami

Seznami, na katerih so podatki vezani na podjetje imajo možnost prikaza in filtriranja po stolpcu “Podjetje” (ta stolpec je prikazan le v ATOMih, v katerih se hkrati vodi več podjetij):

Planiranje prevozov

Na istem planu so lahko le prevozi istega podjetja. V kolikor imamo izbran plan, ki je vezan na specifično podjetje, se nam bodo prikazali le neplanirani prevozi, vezani na to specifično podjetje.