Nastavitve kopiranja celotnega naročila in posameznega prevoza

Nastavitve za kopiranje celotnega naročila

V ATOMU lahko v modulu Pregled naročil kopiramo celotno naročilo z izbiro gumba v akcijskem stolpcu.

Kateri podatki se ob kopiranju naročila dejansko kopirajo, pa lahko izberemo v globalnih nastavitvah ( ):

  • V globalnih nastavitvah kliknemo na modul Naročila (Točka 1)
  • Zgoraj kliknemo na zavihek Nastavitve kopiranja (Točka 2)
  • Kliknemo na zavihek Kopiranje naročil (Točka 3)
  • Izberemo oz. označimo polja, ki želimo da se ob kopiranju naročila kopirajo
  • Izbrane nastavitve potrdimo s klikom na .

Nastavitve za kopiranje posameznega prevoza

V ATOMU, lahko v naročilu naredimo kopijo posameznega prevoza z izbiro gumba :

Kateri podatki se ob kopiranju prevoza dejansko kopirajo, pa lahko izberemo v globalnih nastavitvah ( ):

  • V globalnih nastavitvah kliknemo na modul Naročila (Točka 1)
  • Zgoraj kliknemo na zavihek Nastavitve kopiranja (Točka 2)
  • Kliknemo na zavihek Kopiranje prevozov (Točka 3)
  • Izberemo oz. označimo polja, ki želimo da se ob kopiranju prevoza kopirajo
  • Izbrane nastavitve potrdimo s klikom na .

Nastavitve so vezane na podjetje in veljajo za vse uporabnike podjetja.