Opombe planiranja

Vnos in prikazovanje opombe planiranja

Vnos opombe planiranja je na voljo:

 • Vozni park → Pregled vozil → Urejanje vozila
 • Planiranje → Planiranje vozil

Vnos opombe planiranja na vozilu

Opombo planiranja dodamo na vozilo tako, da:

 • Odpremo vozilo, na katerega želimo dodati opombo planiranja
 • Zgoraj kliknemo na Opombe planiranja, da se odpre seznam vseh opomb planiranja, ki obstajajo na vozilu (točka 1)
 • V okno vpišemo vsebino opombe (Točka 2)
 • Vnos opombe potrdimo s klikom na Dodaj (Točka 3)

Vnos opombe planiranja v planiranju vozil

Na vozilo dodamo opomnik tako, da:

 • Na levi strani kliknemo na modul Planiranje vozil
 • V stolpcu vozilo poiščemo s seznama vozilo, na katerega želimo dodati opombo planiranja
 • Kliknemo na Kamion (Točka 1), da se nam odpre seznam vseh opomb planiranja ki so na izbranem vozilu
 • V okno vpišemo vsebino opombe planiranja (Točka 2)
 • Vnos potrdimo s klikom na Dodaj (Točka 3)

Prikazovanje opombe planiranja

Opombe planiranja se prikazujejo v modulu Planiranje vozil:

Urejanje opombe planiranja

Urejanje opombe planiranja je na voljo:

 • Vozni park → Pregled vozil → Urejanje vozila
 • Planiranje → Planiranje vozil

Opombo planiranja urejamo tako, da:

 • Odpremo vozilo in kliknemo na Opombe planiranja (v voznem parku) ali kliknemo na Kamion v planiranju vozil, da se odpre seznam opomb planiranja za željeno vozilo
 • Kliknemo na gumb za urejanje opombe planiranja (Točka 1)
 • V okno vpišemo novo opombo (Točka 2)
 • Vnos potrdimo s klikom na V redu (Točka 3) – predhodna opomba se zaključi in doda nova

Zaključevanje opombe planiranja

Zaključevanje opombe planiranja je na voljo:

 • Vozni park → Pregled vozil → Urejanje vozila
 • Planiranje → Planiranje prevozov
 • Planiranje → Planiranje vozil

Opombo planiranja zaključimo:

 • Urejanje vozila – na opombi kliknemo na desni strani Kljukico za zaključevanje opombe
 • Planiranje prevozov – na opombi kliknemo na desni strani Križec za zaključevanje opombe
 • Planiranje vozil – na opombi kliknemo na desni strani Kljukico za zaključevanje opombe