Prenos izdanih faktur v Minimax

Za izvoz vseh neprenešenih faktur predlagamo sledeči postopek:

1. Na seznamu pregleda faktur izberemo izvoz:

2. Izberemo pripravljeni filter “Za prenos”:

3. Izberemo časovno obdobje:

Opozorilo: Datum se preverja po datumu izdaje računa, pozorni moramo biti da izberemo časovno obdobje, ki zajema vse fakture ki jih želimo izvoziti.

4. Fakture lahko sortiramo z klikom na ime stolpca po katerem želimo sortirati. Primer sortiranja po številki računa:

5. Izberemo vse prefiltrirane fakture:

6. (Opcijsko): Z izbiro gumba “Izvoz” in potrditvijo tipa izvoza v PDF naredimo PDF datoteko in preverimo če smo zajeli vse fakture ki jih želimo izvoziti:

Pdf se nam po kliku na gumb “Izvozi v PDF” prenese v datoteko Prenosi (Downloads)

7. XML dokument za prenos ustvarimo z klikom na gumb “Potrdi”, tudi ta se prenese v Prenose:

8. Datoteko uvozimo v Minimax: