Planiranje vikend počitkov

Ker se vikend plan vsak teden posodablja, lahko ta predstavlja precej administracije za uporabnika, ki te zadeve beleži. V ta namen smo
razvili sistem, ki omogoča:

  • Hitro dodajanje naslednjega vikend počitka
  • Prikaz planiranih počitkov v fazi planiranja
  • Zgodovino vikend plana in dejansko stanje

1. Vikend počitek najenostavneje dodamo v modulu “Planiranje virov

2. Za dodajanje kliknemo na na željenem vozniku

3. Med opcijami izberemo “vikend počitek

4. Samodejno se napolnijo podatki:

  • datum začetka in konca odsotnosti
  • opomba (kdo je vnesel odsotnost)

5. Prihajajoča odsotnost je vidna:

  • V planiranju vozil
  • v izbiri kompleta (voznika ne predlaga oz. kaže zasedenost)
  • na planu (v primeru da izberemo voznika, ki je po planu odsoten)
  • v planiranju virov (časovni trak)