Osnutek naročila

Osnutek naročila nam omogoča:

  • Vnos naročila, ki še ni potrjeno, vendar bi ga želeli vnesti v sistem, da se ne pozabi,
  • vnos naročila, za katerega še niso znani vi obvezni podatki,
  • tiskanje ponudbe (od tu lahko osnutek pretvorimo v naročilo ali ga zavržemo).

Izdelava osnutka

1. Kadarkoli izdelujemo novo naročilo (neodvisno iz kje izhajamo), lahko namesto možnosti “Shrani
izberemo možnost “Shrani osnutek“.

2. Shranjevanje osnutka ne zahteva, da so izpolnjeni ključni podatki.

Pretvorba osnutka v naročilo

Osnutek pretvorimo v naročilo tako, da dopolnimo vse manjkajoče podatke in ob shranjevanju izberemo
možnost “Pretvori v naročilo

Delovanje osnutkov (dobro je vedeti):

  • Osnutki se nahajajo samo na seznamu naročil (planiranje osnutkov ni omogočeno),
  • enostavno lahko filtriramo osnutke s pomočjo stolpca “Status” na seznamu naročil,
  • osnutek lahko pretvorimo v drugo naročilo, lahko pa ga preprosto izbrišemo v primeru, da ni več potreben,
  • osnutek nima zaporedne številke naročila, vse dokler ni pretvorjen v naročilo.