Ponovno pošiljanje plana

Omogočili smo, da se vozniku ponovno pošlje že poslan plan. To je največkrat koristno, če plan ni sinhroniziran, če so težave na tablici ali če je prišlo do napake pri potrjevanju.

2 možnosti izvajanja Prekliči in pošlji:

  • Ročno
  • Avtomatsko

Kdaj se izvede avtomatski preklic in ponovno pošiljanje že poslanega plana?
Avtomatski preklic poslanega plana in ponovno pošiljanje le-tega se izvede samo, če so izpolnjeni vsi spodnji pogoji:

  • Plan je že bil poslan
  • Plan ni bil uspešno sinhroniziran na tablico (indikacija )
  • Uporabnik v Pregledu pred pošiljanjem klikne na gumb Pošlji navodila

V primeru, da vsaj en zgornji pogoj ni izpolnjen, se ob kliku na gumb Pošlji navodila izvede normalno delovanje. Če plan še ni bil poslan, se pošlje nov nalog, če pa je plan že bil poslan, pa se pošljejo samo spremembe in obstoječi nalog se posodobi.

Kako izvedem ročni preklic in ponovno pošiljanje že poslanega plana?

V Pregledu pred pošiljanjem kliknete na puščico gumba Pošlji navodila in izberete Prekliči in pošlji. Preklic je možen samo na že poslanih planih. S tem na tablici prekličete (stornirate) obstoječi nalog in hkrati pošljete novega identičnega.

Kaj se zgodi s statusi plana, prevozov?

V Atomu statusi ostanejo takšni kot so bili pred preklicom in jih je glede na željo potrebno ročno popraviti. Na tablici pa se status naloga oz. potrjevanja resetira (prvotni nalog se
stornira, voznik pa dobi nov nalog, ki ga mora ponovno potrdit).