Pregled dogodkov

Modul je namenjen pregledu in planiranju dogodkov.

Na seznamu se nahajajo vsi dogodki Internih in Kontejnerskih naročil v izbranem časovnem obdobju. Privzeto je seznam dogodkov sortiran najprej po Vozniku in nato po Terminu dogodka. Z Dogodki lahko manipuliramo na naslednje načine:

 1. Uporaba Akcijskih gumbov (Točka 1):
  Dogodke (če ti še niso planirani) lahko planiramo z uporabo gumba , če so že planirani pa s klikom na odpremo plan na katerem se ta dogodek nahaja. Naročilo lahko urejamo s klikom na gumb
  – Urejanje Dogodka pa s klikom na
 2. Zamikanje Poljubnih dogodkov ali Vseh dogodkov, ki so na istem prevozu

Zamik poljubnih dogodkov

Posamezne Dogodke (označimo lahko poljubno število dogodkov) zamikamo tako, da:

 • Na seznamu Obkljukamo dogodke (Točka 1), katere želimo zamakniti
 • Kliknemo na gumb Zamik (Točka 2). Dokler ni izbranega Vsaj enega dogodka, je gumb siv in ga ni možno klikniti
 • V pojavnem oknu imamo na voljo dve možnosti:
  1. Vpišemo poljuben Datum in Uro dogodka (Točka 3)
  2. V okna vpišemo poljubne zamike (dnevi, ure, minute)
  Pomembno: Za zamik dnevov, ur ali minut nazaj vpisujemo negativna števila (Primer: -1)
 • Na koncu kliknemo Shrani

Zamik vseh dogodkov

Na voljo imamo zamik Vseh dogodkov naenkrat (celotnega prevoza). To storimo tako, da:

 • Na seznamu Obkljukamo dogodek (Točka 1), za katerega želimo zamakniti celoten prevoz (Ni potrebno obkljukat vseh dogodkov prevoza)
 • Kliknemo na gumb Zamik prevoza (Točka 2). Dokler ni izbranega Vsaj enega dogodka, je gumb siv in ga ni možno klikniti
 • Vpišemo čas zamika (Postopek ki je opisan zgoraj, Točka 3)
 • V primeru da bi želeli prevoz odstraniti s plana to storimo klikom na Da (Točka 4)
 • Na koncu kliknemo Shrani