Pregled virov

V osnovi je modul namenjen prikazu oddaljenosti vseh Aktivnih virov glede na poljubno izbrano lokacijo. Na seznamu lahko:

 • Nastavimo Izhodiščno obodobje (Točka 1) glede na katerega se prikazujejo oddaljenosti virov (npr. če nastavimo izhodiščno obdobje na 27.11.2022, potem so prikazane oddaljenosti virov na dan 27.11.2022 glede na izbrano lokacijo)
 • Če ne želimo prikazovati virov, ki so v prekrivanju ali so že planirani, jih lahko skrijemo s klikom na gumb (Točka 2)
 • Poljubno lahko določimo Izhodiščno lokacijo (Točka 3) glede na katero se bodo preračunale razdalje virov v odvisnosti od te lokacije (oddaljenost vira od izbrane lokacije)
 • Aktivni viri so sortirani v zavihke (Točka 4)

Pojasnitev stolpcev seznama

 • Ime vira
 • Plan – Zadnji plan na katerem je bil izbran ta vir
 • Planirana lokacija – ZIP lokacije zadnjega dogodka predhodnega plana, na katerem je izbran ta vir
 • Trenutna lokacija vozila – Zadnja GPS zabeležena lokacija vozila
 • Zračna razdalja – Zračna razdalja med lokacijo zadnjega dogodka na predhodnem planu in poljubno izbrano lokacijo
 • Oddaljenost na poti – Razdalja (po cesti) med lokacijo zadnjega dogodka na predhodnem planu in poljubno izbrano lokacijo
 • Ure voznika – Razpoložljivost voznikovih ur
 • Naslednji počitek – Čas do predvidenega naslednjega počitka
 • Naslednji plan – Prikazana sta številka in obodbje naslednjega plana, na katerem je izbran ta vir
 • Prekrivanje – Čas prekrivanja plana (na katerem je izbran ta vir) in izbrano lokacijo
 • Graf prekrivanja – Grafična delež prekrivanja