Vnos prejete fakture iz prodajnega naročila

Namesto ročnega vnosa fakture podprevoznika, lahko na prejeto fakturo dodamo podatke izdelanega prodajnega naročila.

Odpremo modul Pregled prejetih faktur in izberemo gumb .

V pojavnem oknu izberemo gumb :

Odpre se seznam prodajnih naročil, ki so na voljo za fakturiranje. Izberemo tiste, ki jih želimo dodati na fakturo in izbiro potrdimo z :

Naročilo/a je tako dodano na fakturo.

Preverimo in uredimo podatke, ter v polje “Že plačano” vnesemo znesek, v kolikor je faktura že plačana:

Vnos zaključimo z gumbom .