Dodatni dogodki na prevozu

V Atomu razlikujemo med:

 • dodatnimi pošiljkami (več prevozov na naročilu):
  – vsaka pošiljka ima svoj transportni dokument (CMR)
  – primer: zbirno naročilo za razvoz palet (za vsako paleto vemo kje smo jo prevzeli in kam jo dostavljamo)
 • dokladi in dodatnimi razkladi (en prevoz na naročilu):
  – vse naklade in razklade smatramo pod eno pošiljko
  – primer: pobiranje smeti (pobran tovor se združi in se smatra kot razklad enega skupnega tovora)

Za namen dodatnih nakladov in razkladov smo napravili dodatne dogodke na prevozu.
Pri tem sta prvi naklad in zadnji razklad vodilna dogodka prevoza, vse ostalo pa so dodatni dogodki (nakladi/razkladi).

1. Po tem, ko shranimo naročilo lahko na prevoz dodajamo dodatne dogodke.

 • v meniju prevoza izberemo Dogodki
 • če kakšen dogodek že obstaja je gumb rumen

2. Podobno kot pri dodatkih vidimo seznam vseh dogodkov na prevozu.

 • Na enem prevozu je lahko več dogodkov
 • Izberemo Nov dogodek

3. Določimo podatke dogodka.

 • Izberemo tip dogodka (na voljo je več tipov dogodkov)
 • V primeru, da dogodek zaračunamo lahko določimo tudi vrednost
 • Dogodku določimo termin, ki mora biti med nakladom in razkladom prevoza
 • Določimo lokacijo dogodka

4. Ob planiranju so vidni vsi dogodki prevoza

 • Tekom celotnega planiranja mora biti dogodek med začetnim nakladom in končnim razkladom prevoza

5. Ob pošiljanju navodil dobi voznik seznam vseh dogodkov v tekstovno sporočilo.

 • Kot delovni nalog za potrjevanje prejema voznik samo prvi naklad in zadnji razklad

6. Dodatne dogodke je možno urejati tudi na prevozu v planiranju.