8. 4. 2024 – HereMaps cestnine, poenoten izpis št. fakture

Atom novosti 8. 4. 2024 Šifranti Naročila Planiranje Fakturiranje Obračuni Mobilna aplikacija Ostalo

19. 2. 2024 – ažurna obvestila na mobilni aplikaciji, navodila za manipulacije

Atom novosti 19. 2. 2024 Šifranti Naročila Planiranje Fakturiranje Obračuni voznikov Mobilna aplikacija Ostalo

4. 12. 2023 – onemogočeno hkratno urejanje manipulacij plana, gumbi za pošiljanje plana prikazani glede na način pošiljanja, …

Atom novosti 4. 12. 2023 Naročila Planiranje Finančne analize

15. 11. 2023 – onemogočeno prekrivanje manipulacij plana, odklep faktur, …

Atom novosti 15. 11. 2023 Šifranti Naročila Planiranje Obračuni voznikov Finančne analize Splošno

3. 10. 2023 – masovna stornacija naročil, hitrejše osveževanje seznamov, manjši popravki, …

Atom novosti 3. 10. 2023 Naročila Planiranje Finančne analize Splošno

18. 9. 2023 – izvoz/uvoz Atom naročil, prazni kilometri plana, poenotenje številk internih dokumentov, …

Atom novosti 18. 9. 2023 Šifranti Vozni park Naročila Prodajna naročila Planiranje Fakturiranje Finančne analize Obračuni voznikov Splošno

16. 8. 2023 – obvezno delovno razmerje/mesto, zapadle fakture, prikazani vsi kompleti plana,…

Atom novosti 16. 8. 2023 Šifranti Vozni park Fakturiranje Planiranje Nastavitve Splošno

3. 7. 2023 – planer, sms ruta, preštevilčenje obračunov voznikov, …

Atom novosti 3. 7. 2023 Splošno: V kolikor imamo na seznamu izbran filter, ter spremenimo vrstni red stolpcev (drag&drop), se zaporedje stolpcev shrani v filter. Šifranti: (Odostnosti): Dodana opozorila ob prekrivanju odsotnosti. Več na: Opozorila prekrivanja odsotnosti (Skladišča in poslovne enote): Če je lokacija že uporabljena kot naročnik na naročilu, je onemogočeno shranjevanje lokacije brez izbire “Poslovna enota” in izbire podjetja. Naročila: (Pregled naročil): Onemogočeno shranjevanje naročila, če naročilaRead more

5. 6. 2023 – premikanje dogodkov na planu, avtomatski datum izvedbe, …

Atom novosti 5. 6. 2023 Splošno: (Seznam uporabnikov): Sprememba dostopa do seznama uporabnikov. Več na Uporabniki. (Pravice uporabnikov): Sprememba dostopa do pravic uporabnikov. Več na Uporabniške pravice. (Nastavitve uporabnika): Nastavitve uporabnika smo združili na enem mestu. Več v Nastavitvah uporabnika. (Izvoz podatkov): Pri izvozih seznamov, v primeru izbire “Združi po”, se na izvozu avtomatsko doda stolpec “#”, ki s številko pove koliko zapisov je bilo združenih v to vrstico. Šifrant: (Skladišča in poslovneRead more

6. 4. 2023 – tisk internega naročila, premik poti na predogledu plana,…

Šifranti: Naročila: Planiranje: Fakturiranje: Analiza poslovanja: Mobilna aplikacija ATOM Voznik: