Zadnje novosti

Zadnje spremembe Splošno: (Seznam uporabnikov): Sprememba dostopa do seznama uporabnikov. Več na Uporabniki. (Pravice uporabnikov): Sprememba dostopa do pravic uporabnikov. Več na Uporabniške pravice. (Nastavitve uporabnika): Nastavitve uporabnika smo združili na enem mestu. Več v Nastavitvah uporabnika. (Izvoz podatkov): Pri izvozih seznamov, v primeru izbire “Združi po”, se na izvozu avtomatsko doda stolpec “#”, ki s številko pove koliko zapisov je bilo združenih v to vrstico. Šifrant: (Skladišča in poslovne enote): Ob vnosuRead more

6. 4. 2023

Šifranti: Naročila: Planiranje: Fakturiranje: Analiza poslovanja: Mobilna aplikacija ATOM Voznik:

23. 3. 2023

Vozni park: Naročila: Prodajna naročila: Planiranje: Fakturiranje: Globalne nastavitve: Splošno:

2. 3. 2023

Šifranti: Vozni park Naročila: Prodajna naročila: Planiranje: Fakturiranje: Obračuni voznikov: Finančne analize: Splošno: Mobilna aplikacija ATOM Voznik:

2. 2. 2023

Šifranti: Naročila: Prodajna naročila: Planiranje: Fakturiranje: Finančne analize: Globalne nastavitve: Splošno: ATOM Mobilna aplikacija: