1. 7. 2024 – Časovnica, uvoz priponk z naročilom

Atom novosti 1. 7. 2024 Šifranti Naročila Prodajna naročila Planiranje Ostalo

27. 5. 2024 – vnos količin za voznika, izmenjava palet, tisk storniranih prevozov prod. naročila

Atom novosti 27. 5. 2024 Šifranti Naročila Prodajna naročila Planiranje Fakturiranje Finančne analize Mobilna aplikacija Ostalo

8. 4. 2024 – HereMaps cestnine, poenoten izpis št. fakture

Atom novosti 8. 4. 2024 Šifranti Naročila Planiranje Fakturiranje Obračuni Mobilna aplikacija Ostalo

19. 2. 2024 – ažurna obvestila na mobilni aplikaciji, navodila za manipulacije

Atom novosti 19. 2. 2024 Šifranti Naročila Planiranje Fakturiranje Obračuni voznikov Mobilna aplikacija Ostalo

25. 12. 2023 – nov izgled aplikacije in manjši popravki

Atom novosti 25. 12. 2023 Lokacija Vozilo Seznami Naročilo Planiranje prevozov Faktura Obračun Dnevnice Manjši popravki

4. 12. 2023 – onemogočeno hkratno urejanje manipulacij plana, gumbi za pošiljanje plana prikazani glede na način pošiljanja, …

Atom novosti 4. 12. 2023 Naročila Planiranje Finančne analize

15. 11. 2023 – onemogočeno prekrivanje manipulacij plana, odklep faktur, …

Atom novosti 15. 11. 2023 Šifranti Naročila Planiranje Obračuni voznikov Finančne analize Splošno

3. 10. 2023 – masovna stornacija naročil, hitrejše osveževanje seznamov, manjši popravki, …

Atom novosti 3. 10. 2023 Naročila Planiranje Finančne analize Splošno

18. 9. 2023 – izvoz/uvoz Atom naročil, prazni kilometri plana, poenotenje številk internih dokumentov, …

Atom novosti 18. 9. 2023 Šifranti Vozni park Naročila Prodajna naročila Planiranje Fakturiranje Finančne analize Obračuni voznikov Splošno

16. 8. 2023 – obvezno delovno razmerje/mesto, zapadle fakture, prikazani vsi kompleti plana,…

Atom novosti 16. 8. 2023 Šifranti Vozni park Fakturiranje Planiranje Nastavitve Splošno