Atom novosti 8. 4. 2024

Šifranti

 • Zaposleni – odpravljena težava pri opozorilu podvojene odsotnosti

Naročila

 • Pregled naročil – pri zaključevanju priprave na fakturiranje opozori, če vsi kosi prevozov nimajo določenega vozila
 • Pregled naročil – v nastavitvah lahko omogočite pripravo na fakturiranje brez CMR številke
 • Pregled naročil – izdelava CMR ni več možna za osnutke naročil
 • Pregled naročil – datum izvedbe (CMR datum) ne vpliva na planirane termine
 • Pregled naročil – ob spremembi enote mere na naročilu, se odstrani specifikacija tovora
 • Kontejnerska naročila – odpravljena težava pri shranjevanju nastavitev kopiranja dogodkov
 • Prodajna naročila – shranjevanje naročila pravilno shrani tudi indikacijo manjakjoče dokumentacije

Planiranje

 • Planiranje prevozov – v nastavitvah planiranja je možno vklopit uporabo HereMaps stroškov cestnine namesto pavšalnih stroškov (samo Atom Premium in privzeto vklopljeno)
 • Planiranje prevozov – odstranjevanje prevoza s plana odstrani potrjevanje dogodkov
 • Planiranje prevozov – spreminjanje količin na planu pravilno preračuna cene prevozov
 • Planiranje prevozov – urejanje dodatkov na planu pravilno preračuna cene prevozov
 • Planiranje prevozov – odstranjevanje voznika iz plana ne vpliva na status sinhronizacije z mob. aplikacijo
 • Planiranje vozil – odpravljena težava glede nepravilnih indikacij neposlanih sprememb

Fakturiranje

 • Pregled faktur – številka predračuna je po novem izpisana v obliki P-24-000001
 • Pregled faktur – V zadevi epošte in vsebini je številka fakture izpisana v enaki obliki kot na fakturi
 • Pregled faktur – pred izdelavo dobropisa opozori na neshranjene spremembe

Obračuni

 • Pregled obračunov – na seznamu možnost prikaza davčne št. za potrebe ločevanja istoimesnkih voznikov
 • Pregled obračunov – na obračunih zraven imena prikazana tudi davčna številka
 • Pregled obračunov – v nastavitvah obračunov je možno vklopiti avtomatsko izbiro maksimalnih dnevnic

Mobilna aplikacija

 • Dogodkov, ki so istega tipa, na isti lokaciji in v istem dnevu ni več potrebno potrjevati v prikazanem zaporedju
 • Možnost prijave tudi v ležečem položaju

Ostalo

 • Postavitev gumba za priponke in int. opombe usklajena na int. naročilih, prod. naročilih in fakturah
 • Priponke poslanih mailov vidne tudi za prejemnike Apple naprav
 • Gumbi filtrov pravilno prikazujejo število filtriranih rezultatov
 • Manjši popravki