Atom novosti 4. 12. 2023

Naročila

  • Pregled naročil – na izpisu CMR prikazana reg. št. vozila in prikolice

Planiranje

  • Planiranje prevozov – onemogočeno hratno urejanje manipulacij plana
  • Planiranje prevozov – v planerju pravilno prikazani prazni kilometri
  • Planiranje prevozov – gumbi za pošiljanje plana prikazani glede na način pošiljanja
  • Planiranje prevozov – vklop/izklop sinhronizacije plana na mob. aplikacijo možen tudi v primeru avtomatske sinhronizacije
  • Planiranje prevozov – spreminjanje sinhronizacije možno tudi direktno na planu

Finančne analize

  • Analiza planov – prikaz začetnega voznega komplet plana (stolpci začetni voznik, začetno vozilo, prikolica)