Atom novosti 19. 2. 2024

Šifranti

 • Skladišča in poslovne enote – pravilno določanje oznake države ZIP tudi v primeru ročnega urejanja

Naročila

 • Pregled naročil – na naročilu so za boljši prikaz kontaktov ožji interni podatki
 • Pregled naročil – na pripravi na fakturiranje je nastavitev neobvezne količine tovora enaka kot na naročilu
 • Pregled naročil – na CMR dodano številčenje, registrska številka, voznik in mesto naklada (polje 21)
 • Pregled naročil – ob izdelavi CMR možnost vpisa spremne listine
 • Pregled naročil – možnost ročnega določanja vrednosti deljenega kosa prevoza (zahtevana pravica Naročila-Nastavitve)
 • Kontejnerska naročila – datum izvedbe upošteva dogodke naklada/razklada tovora
 • Kontejnerska naročila – podatek booking prestavljen v podatke ladijskega prevoza, na tem mestu pa sta sedaj št. naročnika (naročnik), interna oznaka in pariteta

Planiranje

 • Planiranje prevozov – na premiku in manipulaciji je možno dodati navodila za voznika

Fakturiranje

 • Pregled faktur – pravilno delovanje opozorila in blokade zaradi datuma opravljene storitve v preteklem davčnem obdobju
 • Pregled faktur – DDV 0€ ni več obarvan rdeče
 • Pregled plačil/prejemkov – v stolpcu opombe pravilno prikazani podatki

Obračuni voznikov

 • Pregled obračunov – delo brez tranzita sedaj vsebuje ure vožnje + ure dela, ko je voznik delal

Mobilna aplikacija

 • Obvestila o spremembah dogodkov so sedaj bolj ažurna (potrebna posodobitev aplikacije in ponovna prijava)
 • Odpravljena težava slabšega optičnega branja dokumentov na telefonih Samsung A34

Ostalo

 • Podpora – povezave do navodil, seznama sprememb in kontakt so sedaj na voljo desno zgoraj v spustnem seznamu uporabnika
 • Manjši popravki