Atom novosti 27. 5. 2024

Šifranti

 • Zaposleni – zeleno/rdeče izpostavljen podatek o statusu in mobilnem uporabniku
 • Uporabniki – zeleno/rdeče izpostavljen podatek o statusu

Naročila

 • Pregled naročil – na tisku CMR dokumenta dodan izpis termina naklada (polje 22)
 • Pregled naročil – možnost vnosa količine izmenjanih palet in nastaviti zahtevo, da voznik na mob. aplikaciji pred potrjevanjem dogodka vnese število zamenjanih (samo Atom Premium)

Prodajna naročila

 • Pregled prodajnih naročil – tisk prodajnega naročila prikazuje tudi stornirane prevoze (vodni tisk “stornirano”) in morebitne dodatke vezane na storniran prevoz

Planiranje

 • Planiranje prevozov – možno iskanje neplaniranih prevozov po opombah tovora
 • Planiranje prevozov – če spreminjanje dogodkov ali odstranjevanje prevozov povzroči, da bodo manipulacije plana na prvem ali zadnjem mestu v zaporedju dogodkov, se bodo te manipulacije odstranile s plana
 • Planiranje prevozov – premikanje dogodkov brez časov na drug dan, pravilno ohrani zaporedje
 • Planiranje prevozov – na planerju je možno izklopiti upoštevanje praznih km, izbira vozila pa se shrani in uporabi pri ponovnem odpiranju planerja
 • Planiranje vozil – nastavitev “plan v izvajanju”, “zadnji razklad pred terminom” in “prvi naklad po terminu” prestavljena v spustni seznam levo od izbire termina

Fakturiranje

 • Pregled faktur – na dobropisu odstranjen gumb za izdelavo dobropisa
 • Pregled faktur – poimenovanje združenega .pdf dokumenta priponk fakture usklajeno s številko fakture

Finančne analize

 • Analize izdanih faktur – možen prikaz podatka ERP šifra
 • Analize izdanih faktur – možen prikaz opombe na fakturi in nezaključenih int. opomb

Mobilna aplikacija

Ostalo

 • V primeru velikega števila gumbov za filtriranje, se gumbi ožajo, da ostanejo v eni vrstici
 • Izboljšan način filtriranja stolpcev s podatki da/ne
 • Optimizacija delovanja
 • Manjši popravki