Atom novosti 15. 11. 2023

Šifranti

 • Zaposleni – dodana stolpca ime, priimek za posamezno sortiranje

Naročila

 • Nastavitve – pri kopiranju naročila možno določiti ali se kopira tudi podprevoznik in prodajna cena

Planiranje

 • Pregled planov – dodan stolpec teža, ki prikazuje seštevek teže vseh prevozov na planu
 • Planiranje prevozov – termini dogodkov na isti lokaciji in isti čas se ne zamikajo
 • Planiranje prevozov – odpravljena težava z vgnezdenimi odklopi na kontejnerskih planih
 • Planiranje prevozov – onemogočeno hkratno urejanje manipulacij na planu (obvestilo o spremembah plana)

Obračuni voznikov

 • Pregled obračunov – ob prvi izdelavi obračuna se avtomatsko izvede izračun dnevnic in plače
 • Pregled obračunov – ažuren preračun skupnega zneska stroškov na obračunu voznika

Finančne analize

 • Analiza izdanih faktur – Na analizi faktur dodan gumb za odklep faktur. Odklep možen samo adminu pregleda faktur in če so izbrane samo zaklenjene fakture

Splošno

 • E-pošta – v zgodovini pošiljanja pri vsaki pošti indikacija uspešnega pošiljanja
 • Uporabniki – na seznamu uporabnikov omogočen izvoz
 • Zunanji uporabniki – povečana varnost