Atom novosti 3. 10. 2023

Naročila

 • Pregled naročil – odpravljena težava pri premikanju priponke med prevozi in naročilom
 • Pregled naročil – kopiranje naročila ne kopira podatke prodajnega kupca in prodajne cene, če se iz tega naročila ni izdela prodajno naročilo
 • Pregled naročil – pravilno seštevanje količin in teže na pripravi na fakturiranje

Planiranje

 • Predogled plana – v sporočilu vozniku pravilno prikazani podatki dogodkov
 • Predogled plana – pot plana pravilno zazna trajekte/tunele
 • Predogled plana – po premikanju poti, se pot pravilno izriše
 • Predogled plana – pravilen prikaz in preračun praznih kilometrov
 • Planiranje prevozov – iskanje po št. naročila prikaže vse plane deljenih prevozov

Finančne analize

 • Analiza naročil – možnost stornacije večih naročil naenkrat
 • Analiza prevozov – prikaz količine z decimalkami

Splošno

 • Tiskanje – odpravljene nekatere težave tiskov zaradi posodobitev brskalnika
 • Seznami – na seznamu brez gnezdenih vrstic indikacija dodane priponke deluje pravilno
 • Seznami – pohitritev osveževanja seznamov naročil, planov, obračunov in planiranja vozi