Atom novosti 18. 9. 2023

Šifranti

 • Skladišča in poslovne enote – preverjanje davčne na VIES ignorira vse presledke
 • Skladišča in poslovne enote – zaklep gumba za preverjanje VIES, če davčna ni vpisana
 • Skladišča in poslovne enote – omejitev davčne na 20 znakov. Ob shranjevanju se odstranijo presledki.
 • Kartice – pretečen datum veljavnosti kartico deaktivira. Na seznamu kartic voznika možno sortiranje po stolpcih

Vozni park

 • Pregled vozil – prenovljena vnosna maska za vozila
 • Kartice – pretečen datum veljavnosti kartico deaktivira. Na seznamu kartic vozila možno sortiranje po stolpcih

Naročila

 • Pregled naročil – omogočen uvoz Atom naročil drugih strank. Po uvozu je na voljo urejanje naročila pred shranjevanje. Več v Izvoz in uvoz Atom naročil
 • Pregled naročil – brisanje dogodka na prevozu ne zahteva več pravice “Pregled dodatkov – brisanje”
 • Pregled naročil – na seznamu sta na voljo stolpca “vsi nakladi” in “vsi razkladi” vsebujeta seznam vseh nazivov lokacij
 • Pregled naročil – pod izbranim šifrantom naklada in razklada vedno prikazan naziv lokacije
 • Pregled naročil – priponke iz zunanjih virov so v primeru deljenega prevoza pravilno prikazane

Prodajna naročila

 • Pregled prodajnih naročil – omogočen izvoz prodajnih naročil, ki na prevozih ne vsebujejo dodatkov, dodatnih dogodkov in kontejnerskih dogodkov. Več v Izvoz in uvoz Atom naročil
 • Pregled prodajnih naročil – večkrat poslano isto prodajno naročilo, ima preko vseh povezav vidne vse priponke

Planiranje

 • Planiranje prevozov – filter nedokončanih kosov prevozov pravilno prikaže vse nedokončane
 • Predogled plana – v sporočilu za voznika “Naklad za:” spremenjen v “Razklad:”
 • Predogled plana – prikazani in upoštevani prazni kilometri vseh vozil na planu
 • Predogled plana – prikazane trenutne lokacije vseh vozil na planu
 • Predogled plana – med razkladom in naslednjim nakladom z rdečo prikazani prazni kilometri
 • Predogled plana – preglednejši prikaz specifikacij stroškov

Fakturiranje

 • Pregled faktur – odpravljena težava pri prikazu opozorila izdaje prve fakture
 • Pregled faktur – Če ima naročnik fakture v nastavitvah označeno “NE” za elektronsko poslovanje, na seznamu faktur podatek E-pošta izpisuje “navadna pošta”
 • Pregled dodatkov – dodan stolpec št. fakture in tip fakture

Finančne analize

 • Analiza izdanih faktur – možno označiti več faktur naenkrat, da so v celoti plačane

Obračuni voznikov

 • Pregled obračunov – na seznamu dodani stolpci dnevno delo, nočno delo, delo AT, delo DE, delo FR

Splošno

 • Po seznamih poenotene številke naročil, prodajnih naročil in faktur na seznamih na 10 mest z vodilnimi ničlami (00123/2023)
 • Kjer je na voljo podatek št. fakture, je na voljo tudi podatek tip fakture