Atom novosti 1. 7. 2024

Šifranti

  • Skladišča in poslovne enote – na poslovni enoti je možno vnesti napotke za planiranje, ki so vidni na naročilu in na planu

Naročila

  • Pregled naročil – pri uvozu Atom naročil se uvozijo tudi .pdf priponke, če jih Atom naročilo vsebuje

Prodajna naročila

  • Pregled prodajnih naročil – pri izvozu Atom naročila se izvozijo tudi .pdf priponke naročila, če jih vsebuje

Planiranje

  • Planiranje virov – modul prenovljen in preimenovan v Časovnico

Ostalo

  • Pošiljanje e-pošte se izvaja v ozadju in sam postopek ne blokira nadaljevanja dela
  • Večja tekstovna polja prikazujejo maksimalno dovoljeno število znakov