Atom novosti 3. 7. 2023

Splošno:
  • V kolikor imamo na seznamu izbran filter, ter spremenimo vrstni red stolpcev (drag&drop), se zaporedje stolpcev shrani v filter.
Šifranti:
  • (Odostnosti): Dodana opozorila ob prekrivanju odsotnosti. Več na: Opozorila prekrivanja odsotnosti
  • (Skladišča in poslovne enote): Če je lokacija že uporabljena kot naročnik na naročilu, je onemogočeno shranjevanje lokacije brez izbire “Poslovna enota” in izbire podjetja.
Naročila:
  • (Pregled naročil): Onemogočeno shranjevanje naročila, če naročila vsebuje naročnika (lokacijo), ki nima izbranega podjetja.
Prodajna naročila:
  • (Pregled prodajnih naročil): Ko podprevoznik odpre prodajno naročilu, se na seznamu Pregled prodajnih naročil v stolpcu “E-pošta” status iz “Poslano” spremeni v “Prebrano”.
  • (Pregled prodajnih naročil): V zgodovini pošiljanja prodajnega naročila, v “Preveri dostope” zabeležen čas, ko je podprevoznik dostopal do prodajnega naročila IP podprevoznika.
Planiranje:
  • (Planiranje prevozov): Prikazani so vsi nepopolni prevozi, neglede na starost. Nepopolni prevozi stari do 14 dni so obarvani z rumeno barvo, starejši od 14 dni pa z oranžno barvo. Nepopoln prevoz je tisti prevoz, ki ni zaključen, ali pa nima določenega celotnega voznega kompleta.
  • (Planiranje prevozov): Med neplaniranimi prevozi se sedaj z rumeno barvo prikazujejo nepopolni prevozi (in ne več nepopolni plani). Npr. če ima nepopoln plan dva prevoza, sta sedaj prikazana dva nepopolna prevoza (namesto en nepopoln plan). Nepopoln prevoz je tisti prevoz, ki ni zaključen, ali pa nima določenega celotnega voznega kompleta.
  • (Planiranje prevozov): Na spustnem seznamu ob izbiri voznika so najprej izpisani aktivni vozniki, na koncu, z sivo barvo, pa tisti, ki so v Odložišču.
  • (Planiranje prevozov): Nova funkcionalnost za ocenjevanje rentabilnosti vožnje – Planer. Več na: Planer
  • (Planiranje prevozov): Omogočena funkcionalnost avtomatskega določanja SMS rute. Več na: Avtomatsko določanje SMS rute
  • (Planiranje prevozov): Na seznamu “Zgodovina naročil” omogočen CSV/PDF izvoz
  • (Pregled planov): Ob izdelavi filtra omogočena izbira “Datum prikazuje dan v tednu”, ki na seznamu poleg datuma izpiše dan (npr. “pet 23.6.”).
  • (Planiranje vozil): Ob izdelavi filtra omogočena izbira “Datum prikazuje dan v tednu”, ki na seznamu poleg datuma izpiše dan (npr. “pet 23.6.”).

Fakturiranje:
  • (Pregled faktur): Urejeno email sporočilo ob pošiljanju predračuna.
  • (Pregled faktur): Urejeno, da se v primeru zbirnih faktur priponke sortira v enakem vrstnem reku kot same vrstice na fakturi.
  • (Pregled faktur): Ob izdelavi predračuna omogočeno “Shrani in natisni”.

Obračuni voznikov:
Mobilna aplikacija: