Atom novosti 5. 6. 2023

Splošno:
  • (Seznam uporabnikov): Sprememba dostopa do seznama uporabnikov. Več na Uporabniki.
  • (Pravice uporabnikov): Sprememba dostopa do pravic uporabnikov. Več na Uporabniške pravice.
  • (Nastavitve uporabnika): Nastavitve uporabnika smo združili na enem mestu. Več v Nastavitvah uporabnika.
  • (Izvoz podatkov): Pri izvozih seznamov, v primeru izbire “Združi po”, se na izvozu avtomatsko doda stolpec “#”, ki s številko pove koliko zapisov je bilo združenih v to vrstico.
Šifrant:
  • (Skladišča in poslovne enote): Ob vnosu davčne številke podjetja preko Inetisa se iz Inetisa prenese tudi matična številka podjetja.
  • (Skladišča in poslovne enote): Na posameznem podjetju je na voljo zgodovina VIES preverjanja.
  • (Skladišča in poslovne enote): Na podjetju dodana možnost izbire privzetega artikla za izdane fakture. Več v Privzetem artiklu podjetja.
  • (Kartice): Na planu prikazana tudi opozorila kartic z bližajočim datumom veljavnosti
  • (Zaposleni): “Izklop prekrivanja” je mogoče izbrati le v primeru, da se ne uporablja “ATOM voznik” mobilna aplikacija. V primeru, da je “izklop prekrivanja” predhodno izbran in se na zaposlenemu aktivira mobilna aplikacija, se “izklop prekrivanja” izklopi.
Naročilo:
  • (Pregled naročil): Dodana možnost vklopa stolpca “Fakturirano v celoti”, ki indicira (DA/NE) ali je naročilo v celoti fakturirano (upoštevajoč dodatke)
  • (Pregled naročil): Če je dodatek na naročilu fakturiran, dodana povezava (gumb) do fakture.
  • (Pregled naročil): Ob vnosu novega naročila se preveri VIES podatke naročnika. Če za istega naročnika vnašamo več naročil v istem dnevu, se VIES podatki preverijo enkrat v dnevu.
  • (Pregled naročil): Poenoteni datumi prevoza (datum naklada in razklada samo eden, ki je enak po celotni aplikaciji).
  • (Pregled naročil): Dodana funkcionalnost “Avtomatski datum izvedbe”. Več v Datumu izvedbe.
Planiranje:
  • (Globalne nastavitve): Omogočeno urejanje stroškov tunelov v Globalne nastavitve → Planiranje → Trajekt/Vlak/Tunel.
  • (Planiranje prevozov): Odpravljena težava pri indikacije neposlanih spprememb plana.
  • (Planiranje prevozov): Onemogočena sinhronizacija oz. onemogočen gumb za sinhronizacijo z mobilno aplikacijo v primeru konfliktov na planu ali manjkajočih podatkov (voznik, vozilo).
  • (Planiranje prevozov): Ob premikanju dogodkov s puščicami na planu se ne spreminja datum. Urejanje datuma je možno ročno. Več na Premikanje dogodkov na planu.
  • (Planiranje prevozov): Na zgodovini plana dodane povezave do naročila in zgodovine prevoza.
  • (Planiranje vozil): Združena indikacija neposlanega ali nesinhroniziranega plana

Fakturiranje:
  • (Pregled faktur): Spremenjen izgled emaila ob pošiljanju fakture (poenoten z izgledom emaila prodajnih naročil). 
  • (Pregled faktur): Dodano opozorilo, v kolikor so za izvoz v ERP izbrane fakture, ki so že bile predhodno izvožene v ERP (so v statusu “Izvoženo”).
  • (Pregled faktur): Na predpošiljanju emaila fakture odstranjeni kontaktni podatki iz polja za vsebino. Kontaktni podakti so avtomatsko dodani ob pošiljanju fakture.
  • (Pregled faktur): Na predpošiljanju emaila fakture omogočen predogled celotne vsebine elektronskega sporočila z izbiro gumba “Predogled e-pošte”. Več na: Elektronsko pošiljanje fakture
  • (Pregled faktur): Ob izdelavi polnega dobropisa dodana možnost izbire datuma dobropisa.
  • (Pregled faktur): Ob izbiri gumba MM-XML izvoz se nam odpre seznam “Izbira računov”. V kolikor na tem seznamu določimo filter in naredimo CSV izvoz, boizvoz upošteval stolpce filtra, sam seznam “Izbira računov” pa ostane nespremenjen.
  • (Pregled faktur): Omogočeno avtomatsko določanje stroškovnega nosilca na fakturi, ki je izdelana iz naročila/prevoza, katerega je zaključil podprevoznik. Za vklop funkcionalnosti se obrnite na podporno ekipo.
  • (Pregled prejetih faktur): Na prejetih fakturah omogočeno dodajanje dodatkov prodajnih naročil.
Prodajna naročila:
  • (Pregled prodajnih naročil): V zgodovini pošiljanja prodajnega naročila po e-pošti je na voljo gumb “Preveri dostope”, kjer je na voljo povezava do prodajnega naročila.

Finančne analize:
  • (Analiza planov): Izvoz Analize planov pravilno prikaže prikaže povprečje €/km in RVC/km.
Mobilna aplikacija:
  • Pravilen prikaz številke disponenta v mobilni aplikaciji.
  • Omogočena možnost običajnega slikanja (ne-PDF) in dodajanja slik iz galerije telefona. Več na: https://youtu.be/p1aacNI1nYQ
  • Na seznamu dogodkov naslov lokacije zamenjan z imenom lokacije. Naslov lokacije se izpiše le v primeru, ko lokacija nima imena (npr. pri preusmeritvi).
  • Na seznamu dogodkov dodan podatek o št. prevoza in št. naročila (če ta podatek obstaja).