18. 9. 2023 – izvoz/uvoz Atom naročil, prazni kilometri plana, poenotenje številk internih dokumentov

Atom novosti 18. 9. 2023 Šifranti Vozni park Naročila Prodajna naročila Planiranje Fakturiranje Finančne analize Obračuni voznikov Splošno