Vozni park:
 • (Pregled vozil): Dodana možnost vnosa odsotnosti na prikolicah.
 • (Kartice): Pri vnosu kartice ni več obvezen podatek veljavnost kartice.
Naročila:
 • (Pregled naročil): Možnost izbire tipa tovora v merski enoti tona (t) – tip tovora se doda v globalnih nastavitvah.
 • (Pregled naročil): Pravilno preračunavanje tujih valut na dodatkih prevoza.
 • (Analiza prevozov): Dodana stolpca prikazov ADR razreda in UN številke
Prodajna naročila:
 • (Pregled prodajnih naročil): Pravilno preračunavanje tujih valut na dodatkih prevoza.
 • (Pregled prodajnih naročil): Pri pošiljanju prodajnega naročila po e-pošti je, v kolikor je določen zgolj en kontakt za naročila na poslovni enoti stranke, ta izbran privzeto kot prejemnik prodajnega naročila. V primeru večih možnih kontaktov za naročila na poslovni enoti stranke, pa ni privzeto izbranega kontakta kot prejemnika (ob pošiljanju ga je potrebno določiti).
Planiranje:
 • (Planiranje prevozov): V primeru, ko je pot plana speljana tako, da je potrebna uporaba trajekta ali vlaka, ter stroški vlaka ali trajekta za ta del poti še niso bili vneseni v sistem, nas ATOM opozori na predogledu plana in omogoči vnos stroška trajekta / vlaka. Več v Vnos stroškov trajekta / vlaka na predogledu plana.
 • (Planiranje prevozov): Na sporočilu za voznika je možno izklopiti privzet prikaz podatkov o preusmeritvi poti (Nastavitev v Globalnih nastavitvah -> Planiranje -> Privzete nastavitve za planiranje -> Nastavitve sporočil vozniku -> Prikaži preusmeritve)
 • (Planiranje prevozov): Odstranjen je graf zasedenosti plana.
 • (Planiranje prevozov): Če naročilo izdelamo iz “Planiranja prevozov” in izberemo “Shrani in planiraj”, se po novem ne odpre več pojavno okno plana, temveč se plan prikaže v Planiranju prevozov.
 • (Planiranje prevozov): Ob izdelavi delitve prevoza na posameznem prevozu se, v kolikor je določen čas naklada prevoza in kraj delitve, samodejno določi čas delitve glede na razdaljo od naklada do delitve. Če delitev izdelujemo iz dogodkov plana, se za določitev časa delitve vzame prvi dogodek plana.
 • (Planiranje vozil): Popravek za pravilen prikaz podatka “Do naklada” v primeru negativne vrednosti.
 • (Pregled planov): Omogočena izdelava filtra v načinu “Brez gnezdenja”.
 • (Pregled virov): “Skrij naložene prikolice” sedaj pravilno upošteva premike in preusmeritve
Fakturiranje:
 • (Pregled faktur): Na seznamu dodajanja naročil na fakturo je pri izdelavi filtra dodana možnost “Brez gnezdenja”.
 • (Pregled faktur): Popravek za urejanje večih vrstic fakture naenkrat – urejanje večih vrstic fakture naenkrat ne povozi / izbriše podatkov na vrsticah.
 • (Pregled faktur): Na PDFju faktur omogočen izpis 76.a člena. Več v 76.a člen na fakturi.
 • (Pregled faktur): Omogočeno iskanje v globalnem filtru po opisu zbirne vrstice na fakturi.
 • (Pregled faktur): Pri pošiljanju fakture po e-pošti so privzeto kot prejemniki izbrani vsi kontakti, ki so na poslovni enoti določeni kot kontakti za fakture.
 • (Analiza prejetih faktur): Dodana možnost zaklepanja prejetih faktur (gumb “Zakleni”).
Globalne nastavitve:
Splošno:
 • (Vpis v ATOM): Dodana možnost ponastavitve gesla z gumbom “Pozabljeno geslo”.