Šifranti:
 • (Skladišča in poslovne enote): Odpravljena težava, ko se ob kliku “Uporabi DŠ” v iskalniku Inetis, davčna številka na obstoječih partnerjih ni popravila.
 • (Zaposleni): Odpravljena težava, ko se na seznamu zaposlenih ni dalo filtrirati po Segmentu.
Naročila:
 • (Kontejnerska naročila): Sprememba delovanja kontejnerske sekcije ob urejanju naročila. Več v Kontejnersko naročilo.
 • (Pregled naročil): V globalnih nastavitvah je dodana možnost vklopa/izklopa prepisa številke naročila v številko prevoza.
 • (Pregled naročil): V urejanju naročila je sedaj odstranjen Predviden/CMR datum v primeru vklopljene nastavitve “Naročeni datumi prevozov so enaki planiranim datumom”.
 • (Pregled naročil): Ob pripravi kontejnerskega/internega naročila, je poleg zaključevanja priprave sedaj dodana možnost direktne izdelave fakture za to naročilo. Več v Priprava na fakturiranje.
Prodajna naročila:
 • (Pregled prodajnih naročil): Omogočena izdelava filtra brez gnezdenja vrstic.
 • (Pregled prodajnih naročil): Na seznamu je dodan nov gumb “Prispeli dokumenti”, ki prikaže vsa prodajna naročila, ki vsebujejo prevoze, na katere je podprevoznik dodal priponke.
Planiranje:
 • (Planiranje prevozov): Odpravljena težava, ko je ob urejanju časov kontejnerskega naročila lahko javljalo konflikt prekrivanja, čeprav prekrivanja ni bilo.
 • (Planiranje prevozov): Odpravljena težava, ko je se je lahko na planu izbralo voznika, ki je bil v odložišču.
 • (Planiranje prevozov): Odpravljena težava, ko je popravljanje termina naklada ali razklada prevoza tako, da je bila manipulacija (preklop/odklop) med prevozom, povzročilo, da se ni dalo odpreti predogleda plana.
 • (Pregled planov): Dodana je možnost izbire stolpcev Končal (voznik/vozilo/prikolica) in Segment (voznik/vozilo/prikolica) (stolpci niso privzeto vklopljeni).
 • (Pregled planov): Na prevozu je dodan stolpec za prikaz številke prevoza.
 • (Planiranje vozil): Odpravljena težava, ko na seznamu filtriranje po vozniku ni delovalo.
 • (Planiranje vozil): Dodana je možnost izbire stolpcev Izdelal AP (aktivni plan) in Izdelal NP (naslednji plan).
Fakturiranje:
 • (Pregled faktur): Na izdelavi nove fakture je na postavki spremenjena terminologija “Segment” v “Stroškovni nosilec”.
 • (Pregled faktur): Na seznamu sta dodana stolpca “Ref. št. za plačilo” in “Ref. št. naročila” (stolpca nista privzeto vklopljena).
 • (Pregled faktur): Na seznamu za izvoz faktur, je gumb za potrditev XML izvoza poimenovan “Potrdi izbiro računov” in gumb za CSV ali PDF izvoz poimenovan “Izvozi CSV/PDF”.
 • (Pregled faktur): V primeru, da je datum roka plačila manjši od datuma opravljene storitve, se na urejanju fakture sedaj pojavi obvestilo “Datum zapadlosti je manjši od datuma opravljene storitve”.
 • (Pregled faktur): Seznam dodatkov, ki se dodajajo na fakturo je sedaj privzeto sortiran od najstarejšega do najnovejšega po “Datumu dodatka”.
 • (Pregled faktur): Spremenjeno delovanje fakturiranja dodatnih storitev kontejnerskih naročil. Več Dodatki in dodatne storitve.
 • (Pregled faktur): Omogočeno pošiljanje XML izdanih računov s PDF prilogo (base64) za VOD in KN-21 standard.
 • (Pregled faktur): V specifikaciji fakture je dodan stolpec za prikaz številke prevoza.
 • (Izpis fakture): Na izpisu fakture, je sedaj možnost dodati prikaz stroškovnega nosilca.
 • (Pregled prejetih faktur): Brez vpisa številke računa (referenčne številke) zaključevanje prejete fakture sedaj ni več mogoče.
 • (Pregled prejetih faktur): Odpravljena težava, ko je na seznamu obdobje prejetih faktur filtriralo po datumu izdaje fakture in ne po datumu storitve.
 • (Pregled dodatkov): Seznam je sedaj privzeto sortiran od najstarejšega do najnovejšega po “Datumu dodatka”.
 • (Pregled dodatkov): Na seznamu so sedaj na voljo tudi Dodatne storitve.
Finančne analize:
 • (Analiza prevozov): Na seznamu sta dodana stolpca za prikaz potrjenega začetka in konca (stolpca nista privzeto vklopljena).
 • (Analiza planov): Na seznamu sta dodana stolpca za skupno težo in količino tovora (stolpca nista privzeto vklopljena).
Globalne nastavitve:
 • (Segmenti poslovanja): Sprememba terminologije iz “Operativni segmenti” v “Segmenti”.
 • (Segmenti poslovanja): Shranjevanje Segmentov ali Stroškovnih nosilcev sedaj ni več mogoče, v kolikor manjkajo njihova imena.
 • (Planiranje): V prikaznih podatkih prevoza je dodana možnost vklopa/izklopa prikaza številke prevoza na neplaniranih in planiranih prevozih.
 • (Planiranje): V privzetih nastavitvah za planiranje je v nastavitvah sporočil vozniku dodana možnost vklopa/izklopa prikaza številke prevoza na predogledu plana.
 • (Planiranje): Nastavitev “Prikaz opozorila prihajajočega servisa vozila” je sedaj vezana na podjetje in ne več na uporabnika. Privzeto so opozorila prikazana.
Splošno:
 • (Seznami): V primeru, da ima uporabnik na seznamu izbran filter in ročno nastavi zaporedje stolpcev (z “drag&drop”), se vrstni red stolpec shrani v izbrani filter.
 • (Seznami): Odpravljena težava, ko je na seznamu premikanje po straneh z miškinim koleščkom nehalo delovati.
 • (E-pošta): Pošiljanje po elektronski pošti je onemogočeno v kolikor ni izbran vsaj en prejemnik.
ATOM Mobilna aplikacija: