Šifranti:
 • (Skladišča in poslovne enote): Dodana je možnost vnosa interne opombe na partnerja.
 • (Zaposleni): Odpravljena težava, ko se Tahografske kartice ni dalo deaktivirati/aktivirati.
 • (Kartice): Sedaj je na voljo možnost dodajanja kartice na voznika. Več v Karticah zaposlenih.
 • (Kartice): Na seznamu je sedaj na voljo izvoz kartic v CSV/PDF formatu.
Vozni park
 • (Kartice): Na seznamu je sedaj na voljo izvoz kartic v CSV/PDF formatu.
Naročila:
 • (Pregled naročil): Odpravljena težava, ko je v zgodovini prevoza beležilo Navodila v primeru dodajanja internega komentarja na prevoz. Terminologija Navodila je sedaj preimenovana v Int. komentar. Zgodovina sedaj beleži tudi izbrisana polja.
Prodajna naročila:
 • (Pregled prodajnih naročil): Na prodajnemu naročilu in tisku prodajnega naročila je sedaj številka naklada odebeljena.
 • (Pregled prodajnih naročil): Omogočen je vnos in pregled internih opomb na prodajnih naročilih (vnos je omogočen na prodajnemu naročilu ali s seznama).
 • (Pregled prodajnih naročil): Ob dodajanju novega prodajnega naročila je sedaj na voljo tip cene Po ceni enote. Ob izbiri te možnosti je na tisku ta cena izpisana odebeljeno.
 • (Pregled prodajnih naročil): Na seznamu, je dodan filter Prispeli dokumenti, ki filtrira prodajna naročila, ki vsebujejo priponke bodisi na naročilu ali prevozu.
 • (Pregled prodajnih naročil): Na tisku prodajnega naročila sedaj ne izpisuje več številke internega naročila (velja za vse tipe tovora).
Planiranje:
 • (Planiranje prevozov): V globalnih nastavitvah je dodana možnost vklopa prikaza koordinat, ki ob vklopljeni možnosti vozniku v sms sporočilu pošlje tudi koordinate lokacij posameznih dogodkov.
 • (Planiranje prevozov): V globalnih nastavitvah je dodana možnost vklopa prikaza številke naročila, ki ob vklopljeni možnosti vozniku v sms sporočilu pošlje tudi številko naročila na posameznih dogodkih.
 • (Planiranje prevozov): V zgodovini plana je sedaj dodano tudi beleženje statusa sinhronizacije plana z mobilno aplikacijo.
 • (Planiranje prevozov): Ob delitvi prevoza, se po vpisu lokacije delitve, datum in čas preračunata samodejno.
 • (Predogled plana): V primeru vklopljene nastavitve ročne sinhronizacije z mobilno aplikacijo, se sedaj lahko plan sinhronizira z mobilno aplikacijo preko klika na gumb za sinhronizacijo ali pošiljanja plana na tablico voznika.
Fakturiranje:
 • (Pregled faktur): Odpravljena težava, ko ob dodajanju nove vrstice na izdani fakturi ni pravilo preračunavalo skupni seštevek vrstic.
 • (Pregled faktur): Ob shranjevanju fakture brez dodane vrstice se sedaj pojavi sporočilo Fakture brez vrstic ni mogoče shraniti.
 • (Pregled faktur): Sedaj je na voljo vklop nastavitve za samodejno zapolnitev polja Ref. Št. Naročila. Če je nastavitev vklopljena, se polje samodejno zapolni s Št. naročila (naročnik). Za vklop nastavitve se obrnite na AISS skrbnika!
 • (Pregled faktur): Odpravljena težava, ko bo dodajanju naročila na fakturo pri čemer je naročilo imelo splitane prevoze, ni zapolnilo stroškovnega nosilca.
 • (Tisk fakture): Na tisku izdane fakture v Italijanskem jeziku je izraz za prejemnika spremenjen iz Ordinatore v Destinatario.
 • (Pregled prejetih faktur): Odpravljena težava, ko ob dodajanju nove vrstice na prejeti fakturi ni pravilo preračunavalo skupni seštevek vrstic.
Obračuni voznikov:
 • (Pregled obračunov): Na končnem izračunu obračuna voznika je stolpec Ure vožnje ob delu preimenovan v Delo brez tranzita in dodan na tisk obračuna voznika.
Finančne analize:
 • (Analiza prevozov): Odpravljena težava, ko se v primeru storniranega prevoza, temu prevozu nista pravilno preračunali cena in vrednost.
Splošno:
 • (Številka naročila): Na vseh seznamih, kjer je na voljo prikaz stolpca Številka naročila je sedaj poenoten izraz Št. Naročila (naročnik).
 • (Privzeti filtri): Na določenih seznamih so sedaj privzeti filtri (gumbi), ki jih ni mogoče urejati ali odstranjevati. Seznami so naslednji: Skladišča in poslovne enoteZaposleniPregled vozil in Pregled planov.
Mobilna aplikacija ATOM Voznik:
 • (Booking): V globalnih nastavitvah ATOM-a je v modulu planiranje, nastavitev Prikaži uro samo če je dogodek “booking”, ki omogoča prikaz ure in ali je dogodek booking ali neodvisno od tega ali je vklopljena ali izklopljena.
 • (Mobilni dostop): Odpravljena težava, ko pri združevanju dveh voznikov ni preneslo mobilnega dostopa in posledično “novemu vozniku” mobilna aplikacija ni delovala.
 • (Osveževanje): Odpravljena težava, ko ob odpiranju dogodka ni posodobilo podatkov.