Šifranti:
 • (Skladišča in poslovne enote): Omogočeno VIES in INETIS preverjanje tudi v primeru, da je v polje (VIES – polje “davčna številka”INETIS – polje “interni naziv”) vpisan podatek, ki vsebuje poševnico “/”.
Naročila:
 • (Pregled naročil): Urejeno, da se za kontejnerske dogodke prenesejo napotki voznika iz lokacij.
 • (Nefakturirana naročila): Pri pripravi naročila na fakturiranje na voljo podatek o opombah tovora.
 • (Pregled naročil): Urejeno, da se podatki posameznega prevoza pri tisku internega naročila ne razdelijo na dve strani.
Planiranje:
 • (Planiranje prevozov): Omogočen premik poti na cesto kjer je že narisana obstoječa pot.
Fakturiranje:
 • (Pregled faktur): Izdelava fakture iz naročila ali dodatka pravilno upošteva valuto naročila ali dodatka.
 • (Pregled faktur): Usklajen izpis prejemnika s priporočili Pošte Slovenije.
Analiza poslovanja:
 • (Analiza vozil): Dodana možnost filtriranja po kupcu v Pregledu prometa po planih za vozilo -> Analiza prevozov.
Mobilna aplikacija ATOM Voznik:
 • Aplikacija se sedaj imenuje “ATOM Voznik”.
 • Odstranjena “booking” indikacija na dogodkih, ki so posledica manipulacij.
 • Optimizacija obvestil o spremembah dogodkov.